Offerkväll (Evening Of Sacrifice)

(Music:Olsson / Lyrics:Järrebring)

 

 

Rakade män kommo till ranrike

De talte om frid

De grepos stundom av religiösa män

Och hängdes upp i heliga askträd

 

De som predikade den kristna läran

De fingo pilar i sig

Och gåvos åt odins fåglar

En del slogs ihjäl

En del blevo trälar

Och låto håret växa

Missnöjda med Jehova

Svikna av sin herre

 

Vi är här för att segra

Vi skall återuppbygga

Vårt vikingarike

Ingen skall kunna ta

Vår hedniska heder

Ranrike skall bestå

Nu och i evighet

Låt oss höja våra svärd