Sviarnir Koma

(Music:Olsson / Lyrics:Järrebring)

 

 

Vi foro till Lindisfarne

Satte skräck i guds barn

Vi var havets vargar

Skräcken lyste i deras ögon

Hvite Krist kunde inte hjälpa

Heligt blod färgade marken

Dom krälade för det

Hedniska svärdet